Terpstra Mediation

Neem vrijblijvend contact op en bel: 06 21855077
of mail naar: info@terpstramediation.nl

Mediation wordt ook wel bemiddeling genoemd en betreft een interventie van een mediator of bemiddelaar om partijen die een conflict hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot oplossingen te komen.

Partijen bepalen wat er besproken wordt en welke oplossingen voor beide haalbaar en wenselijk zijn. Partijen houden zelf de regie vanaf het begin tot het eind.

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het is een transparant, relatief kortdurend proces, onder leiding van een neutraal persoon op het gebied van conflicthantering. De mediator is hierbij onpartijdig.

Als u er samen niet meer uitkomt dan kan een mediator u helpen en begeleiden in het herstellen van het proces en de verstoorde communicatie, gericht op het vinden van eigen oplossingen. Met name wanneer u de relatie wilt of moet behouden in de toekomst. Door gezamenlijke belangen en individuele standpunten te benoemen ontstaat er (weer) verbinding en ruimte voor een respectvolle communicatie.

Arbeidskwestie

De meeste mensen brengen het grootste deel van hun tijd door op het werk. Een misverstand, een ongelukkige situatie, een meningsverschil komt vaak genoeg voor.

Echtscheiding

Echtscheiden doet lijden. Beide partners gaan, onafhankelijk van wie het initiatief heeft genomen, door een moeilijke periode. Een periode waarin teleurstelling en verdriet de boventoon voert.

Familiekwestie

'Van je familie moet je het hebben.' Een veelgebruikte uitspraak. Een hechte familieband verbind en deelt. Een flink verstoorde familieband kwetst en voelt alleen.