De Mediator

IJda Terpstra – MfN registermediator/Gecertificeerd Vertrouwens persoon

Mijn basis is terug te voeren naar het Friese, geboren in Grouw.

In mijn loondienst loopbaan ben ik ruim twintig jaar werkzaam geweest op het gebied van personeelszaken, business management en compliance, waarvan de laatste veertien jaar binnen de financiële sector. Diverse arbeidszaken als ontslag, (dis)functioneren, ziekteverzuim, reorganisatie en re-integratie trajecten kwamen aan bod. Ook bemiddelen in conflictsituaties.

Samenwerking en relaties zowel privé als op de werkvloer is wat mensen (ver)bindt. Ieder mens is uniek met eigen normen, waarden, behoeftes en verwachtingen. Wanneer deze verstoord worden of niet helder zijn, kan er een conflict ontstaan. Een conflict wordt als negatief ervaren terwijl een conflict uitgelegd zou kunnen worden als een verschil in inzicht. Niemand is gelijk en iedereen ziet dingen weer anders.

Wat mij aanspreekt is mensen weer nader tot elkaar te brengen als die verschillende inzichten uitlopen op ruzie, een uit de hand gelopen conflict. Mediation vind ik hiervoor een fascinerende vorm waarin mensen zelf de regie houden, de sleutel in handen hebben het herstel van de relatie en samenwerking weer te kunnen bereiken. Mediation kan helpen om weer echt naar elkaar te luisteren, de ander te horen en elkaars belangen weer te zien.

In met name arbeidsconflicten voelen medewerkers zich vaak onheus bejegend of er kan sprake zijn van ongewenst gedrag. 

Voor vertrouwenszaken aangaande ongewenst gedrag of integriteitskwesties ben ik als vertrouwenspersoon aangesloten bij het www.lvvv.nl en extern inzetbaar binnen organisaties. De werkgever is gebaat bij het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich prettig en veilig voelen en imagoschade wil voorkomen. 

Een vertrouwenspersoon kan hierin begeleiden, voorlichten en adviseren.

Vanuit platform 'Werk en Mediation' begeleiden wij als onafhankelijk arbeidsmediators in arbeidszaken. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of één van de mediators benaderen via www.werkenmediation.nl

Heb je vragen of wil je meer informatie over mijn werkwijze, bel of mail mij voor een vrijblijvende intake.

Hartelijke groet,

IJda