Arbeidsconflict

De meeste mensen brengen het grootste deel van hun tijd door op het werk.
Een misverstand, een vervelende kwestie, een verschil van inzicht: op de werkvloer komen ze vroeg of laat voor.
Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict? Het begint vaak met stroevere communicatie of je krijgt onverwacht negatieve beoordelingen van uw leidinggevende terwijl dit in al die jaren dat je er werkt niet eerder is voorgekomen.

Een mens heeft over het algemeen de neiging een conflict weg te drukken. Zo kunnen ziekteverschijnselen op de voorgrond geplaatst worden. De medewerker zal zich logischerwijs terugtrekken uit de conflictsituatie. Op de werkvloer wordt geen veiligheid en fijne werkomgeving meer ervaren. Om welke reden dan ook. De werknemer gaat zich door thuis te zitten steeds slechter voelen omdat de kwestie waar het daadwerkelijk om gaat niet besproken is. Het vroegtijdig aanpakken van de werkelijke oorzaak en een vermijden van medicaliseren (dus ook het contact leggen met een arts) voorkomt dat de medewerker zich (nog) negatiever gaat voelen. Als werknemer en werkgever in gesprek gaan kan er gekeken worden naar de werkelijke oorzaak. Daarna kan gekeken worden naar oplossingen die voor beide voor herstel in de werkrelatie zorgt of mogelijk tot een andere uitkomst leidt.

Gerichte vragen die vroegtijdig inzicht zouden kunnen geven zijn:

  • Is er sprake van een ziekte die het verzuim rechtvaardigt of veroorzaakt het onderliggende conflict de ziekte?
  • Kan het conflict in deze fase van ziekte worden opgelost?
  • Kunnen werknemer en werkgever het probleem zelf oplossen?
  • Heeft mediation toegevoegde waarde?

Alleen met gerichte vragen volgt een gericht antwoord. Alleen met antwoorden kan het probleem van beide partijen opgelost worden.
Tijdens mediation komen met name die gerichte vragen en antwoorden aan bod.

Voorbeeldsituaties waarin conflicten kunnen ontstaan zijn:

  • Ontslag of re-integratie
  • Botsende bazen/medewerkers
  • Ver'ziek'te werkverhouding
  • Einde dienstverband (exit mediation)