Arbeidsconflict

De meeste mensen brengen het grootste deel van hun tijd door op het werk.
Een misverstand, een ongelukkige situatie of een meningsverschil: op de werkvloer komen ze vroeg of laat voor.
Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict? Het begint vaak met stroevere communicatie of u krijgt onverwacht negatieve beoordelingen van uw leidinggevende terwijl dit in al die jaren dat u er werkt niet eerder is voorgekomen.

Een mens heeft over het algemeen de neiging een conflict weg te drukken. Zo kunnen ziekteverschijnselen op de voorgrond geplaatst worden. De medewerker bereikt hiermee dat hij of zij zich terug kan trekken uit de conflictsituatie. Hierdoor blijft de ellende vaak bestaan en belanden beide partijen in een cirkel. Het vroegtijdig aanpakken van de werkelijke oorzaak en een vermijden van medicaliseren (dus ook het contact leggen met een arts) voorkomt dat de medewerker zich nog negatiever gaat voelen.

Gerichte vragen die vroegtijdig inzicht zouden kunnen geven zijn:

  • Is er sprake van een ziekte die het verzuim rechtvaardigt of veroorzaakt het onderliggende conflict de ziekte?
  • Kan het conflict in deze fase van ziekte worden opgelost?
  • Kunnen werknemer en werkgever het probleem zelf oplossen?
  • Heeft mediation toegevoegde waarde?

Alleen met gerichte vragen volgt een gericht antwoord. Alleen met antwoorden kan het probleem van beide partijen opgelost worden.
Tijdens mediation komen met name die gerichte vragen en antwoorden aan bod.

Voorbeeldsituaties waarin conflicten kunnen ontstaan zijn:

  • Ontslag of re-integratie
  • Botsende bazen/medewerkers
  • Ver'ziek'te werkverhouding
  • Einde dienstverband (exit mediation)