Online mediation

De moderne tijd heeft ons al langer een mooi alternatief geboden waarin we elkaar kunnen blijven ‘ontmoeten’.

Online mediation kan voor velen een goed alternatief bieden. Met videobellen. Waarbij je elkaar, waar gewenst, ook in beeld ziet en direct met elkaar communiceert.

Bij online mediation zonder beeld communiceren partijen ook met elkaar via internet of per mail.

De communicatie vindt dan via de mediator plaats en is asynchroon. 
Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. Wel binnen een afgesproken tijdsbestek. De mediator zal de deelnemers begeleiden om tot overeenstemming te komen. Het laatste deel van het traject bestaat uit het online samenstellen van een vaststellingsovereenkomst met daarin vastgelegd de door partijen gemaakte concrete afspraken.

Online mediation is vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt en de non-verbale uitingen van elkaar niet kunt waarnemen. Mensen reageren onbewust vaak meer op non-verbale signalen en tekens dan op woorden. Voorbeeld: Iemand zegt dat hij/zij helemaal niet boos is maar kijkt kwaad. Iemand lacht terwijl zij/hij verdriet voelt.

shaking-hands-3464051_1920

Online mediation kan een optie zijn om de volgende redenen:

  • Een huidige ontwikkeling als COVID-19, gezondheid staat voorop
  • Partijen wonen verder uitelkaar of zijn niet in staat om te reizen
  • Partijen vinden aan tafel gaan (nog) te confronterend
  • Mensen voelen zich comfortabeler in een eigen omgeving