Online mediation

Zeker in tijden als deze waar we met ons allen proberen er het beste van te maken en letterlijk ontmoeten onze gezondheid in gevaar kan brengen, heeft de moderne tijd ons een mooi alternatief geboden waarin we elkaar kunnen blijven ‘ontmoeten’.

Online mediation kan een goed alternatief bieden. Met videobellen waarbij men elkaar, waar gewenst, ook in beeld ziet. 

Bij online mediation zonder beeld communiceren partijen met elkaar via internet.

De communicatie vindt via de mediator plaats en is asynchroon. 
Dat betekent dat ieder op een zelf gekozen tijdstip kan reageren. Het is dus geen ‘chat’, het overleg vindt niet ‘live’ plaats. Iedereen kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en reacties geven. Wel binnen een afgesproken tijdsbestek. De mediator zal de deelnemers begeleiden om hen tot overeenstemming te laten komen. Het laatste deel van het traject bestaat uit het online samenstellen van een vaststellingsovereenkomst met daarin vastgelegd de door partijen gemaakte concrete afspraken.

Online mediation is vergelijkbaar met mediation waarbij het gesprek aan tafel gevoerd wordt. Dezelfde vragen worden door de mediator gesteld, de knelpunten komen aan de orde en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. Het verschil is dat je niet direct kunt reageren op wat er door de ander gezegd wordt en de non-verbale uitingen van elkaar niet kunt waarnemen. Mensen reageren onbewust vaak meer op non-verbale signalen en tekens dan op woorden. Voorbeeld: Iemand zegt dat hij helemaal niet boos is maar kijkt kwaad. Iemand lacht terwijl hij verdrietig is.

shaking-hands-3464051_1920

Online mediation kan een optie zijn om de volgende redenen:

  • Een huidige ontwikkeling als COVID-19, gezondheid staat voorop
  • Partijen wonen verder uitelkaar of zijn niet in staat om te reizen
  • Partijen vinden aan tafel gaan (nog) te confronterend
  • Mensen voelen zich comfortabeler in een eigen omgeving